Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

close

Important Information


As of January 1, 2020, Radionomy will migrate towards the Shoutcast platform. This evolution is part of the Group’s wish to offer all digital radio producers new professional-quality tools to better meet their needs.

Shoutcast has been a leader throughout the world in digital radio. It provides detailed statistics and helps its users to develop their audience. More than a thousand partners carry Shoutcast stations to their connected apps and devices.

Discover the Shoutcast solution.

AnnA Market

Drone Music / Ambient

/;

AnnA Market hapi dyert e saj në vitin 2011 dhe sot numërohen mbi 10 markete që shtrihen në te gjithë Tiranën. Besimi që na dhanë klientët tanë, bëri të mundur që ne të rritemi dhe të shpërblejmë zgjedhjen e tyre duke i ofruar produktet më cilësore dhe cmimet më të ulëta në treg.

Last tracks played

Advertising